jump to navigation

កំនែ​វិញ្ញាសា​សិស្សពូកែភ្នំពេញ​២០០៩(១.៥) ខែ​មេសា 29, 2009

Posted by svichet in គណិតវិទ្យា.
3 comments

គេ​អោយ​ចំនួន​ពិត u_1; u_2; u_3; .. បំពេញ​ទំនាក់​ទំនង៖

u_{n+1}=\displaystyle \frac{u_n^2-u_{n-1}+2u_n}{u_{n-1}+1}

u_1=1; u_9=7

ចូរ​គណនា u_5

ចំលើយ
(ច្រើន​ទៀត…)

កំនែ​វិញ្ញាសា​សិស្សពូកែភ្នំពេញ​២០០៩(១.៤) ខែ​មេសា 29, 2009

Posted by svichet in គណិតវិទ្យា.
1 comment so far

ចូរ​ស្រាយ​បញ្ជាក់​ថា​សមីការ x^5+x=2009 មាន​រឺស​តែ​មួយ​គត់ ហើយ​រឺស​នោះ​ជា​ចំនួន​អសនិទាន។ ដោយ​ដឹង​ថា 4,5^5 \approx 1845; 4,6^5 \approx 2059;

ចំលើយ
(ច្រើន​ទៀត…)

កំនែ​វិញ្ញាសា​សិស្សពូកែភ្នំពេញ​២០០៩(២.៣) ខែ​មេសា 29, 2009

Posted by svichet in គណិតវិទ្យា.
1 comment so far

ដោះស្រាយ​សមីការ

2007^{\sin^2x}+2007^{\cos^2x}=2009+\cos 2y

ចំលើយ
(ច្រើន​ទៀត…)