jump to navigation

លំហាត់​នព្វន្ត៖ សិស្សពូកែរាជធានី ២០១០ (៤) ខែ​មីនា 15, 2010

Posted by svichet in គណិតវិទ្យា.
Tags:
8 comments

ចូរពិនិត្យស្វ៊ីតខាងក្រោម
u_1=1
u_2=3+5
u_3=7+9+11
u_4=13+15+17+19
….
ចូរបង្ហាញថា គ្រប់តួទាំងអស់នៃ {u_n } ជាចំនួនគូប។

ដំនោះ​ស្រាយ​របស់​ខ្ញុំ